Mustafa Karataş

Kısa Özgeçmiş için Tıklayın

 

 

PROF.DR. MUSTAFA KARATAŞ

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Diyanet İşleri Başkanlık Müşaviri

İham Kurucusu ve Başkanı

UMAD Başkan Yardımcısı

Televizyon Programcısı1961 Yılında Sivas’ta doğdu. İlk ve ortaokulu Karabük’te okudu. Kastamonu’da

başladığı İmam Hatip Lisesini 1980 senesinde Sakarya’da bitirdi. 1984 yılında Marmara

Üniversitesi İlahiyat Fakültesini, 1987 yılında “İbrahim b. Abdissamed el-Hâşimî ve el- Emâli İsimli Hadis Cüz’ü”teziyle Hadis Yüksek Lisansını, 1998 yılında ise, M.Ü

Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Rivayet Tekniği Açısından Hadislerin Artması ve Sayısı”

konulu teziyle doktorasını tamamladı. Doktora alanıyla ilgili olarak Şam, Kahire,

Medine, Mekke gibi şehirlerde Üniversite ve kütüphanelerde incelemelerde bulundu. Doktora tezi hakkında pek çok meşhur Hadis âlimiyle görüşmeler yaptı.

Askerliğini K.K. Komutanlığı Lisans Okulunda yedek subay Arapça öğretmeni olarak ifa

etti. 1988-2000 yıllarında Diyanet İşleri Başkanlığını Fatih Müftülüğünde görev yaptı. Ayrıca Fatih Camii’nde dört yıl boyunca vaaz ve irşad dersleriyle halkı aydınlattı.

1997’de irşat programı için bir ay Kırım’da çalıştı.

2000 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalına

öğretim üyesi olarak atanan Mustafa Karataş, 2003 yılında “Hadislerin Yorumunda

Hermenötik ve Semantik Bilimlerden Yararlanma”üzerine araştırma yapmak üzere altı

aylık izinle Güney Afrika Rau Üniversitesine görevlendirildi.

2007 yazında Amman Ürdün Üniversitesinde araştırma yapmak, seminer ve

konferanslar vermek üzere Ürdün’de bulunan Karataş, Aynı zamanda İHAM’ın Ürdün Dil kursunda bulunan öğrencilere de Misafir Öğretim Üyeliği yaptı. 2008 yılında “Hz. Peygamberin

Beden Dili” adlı çalışmasıyla Doçent oldu. 

2010 tarihinde Malezya Malaya

Üniversitesinde“Türkiye’de Lisansüstü Hadis programları”üzerine konferans veren

Mustafa Karataş, 2011 yılında Amerika’da çeşitli üniversitelerde Semitic Languages ve

İslam’la ilgili bölümlerde akademisyenlerle görüşmeler gerçekleştirdi. 2000-2008

tarihleri arasında İst. Üniv. İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı başkanlığı, rehberlik

ve sosyal destek birimi başkanlığı, fakülte kurulu üyeliği gibi görevlerde bulunan

Karataş,“Hadis Rivayet Tarihi”adlı takdim teziyle 2013 yılında Profesör oldu.

2004 yılında ulusal televizyonlarda ve radyolarda dini programlar yapmaya başlayan Mustafa

Karataş bugüne kadar birçok televizyonda çalıştı. Yurt içi ve yurt dışında yüzlerce

konferans veren çeşitli oturum ve sempozyumlara katılan, pek çok İslam âlimi, yazar

ve sanatçıyla görüşme imkanı bulan Karataş, düzenlenen programlar vesilesiyle başta

Avrupa devletleri olmak üzere birçok ülkeyi ziyaret etti. 2018 yılında Özbekistan İçişleri bakanlığı’nın davetlisi olarak Taşkent Polis Akademisinde seminerler verdi. 1993 yılından bu yana

başkanlığını yaptığı İlim Hizmet Araştırma Merkezi’nde (İHAM) ilahiyat alanında tahsil

gören yüzlerce öğrenciye akademik danışmanlık, özel ders, burs ve barınma imkanları

sağladı. Çeşitli dergilerde madde yazan, otuzdan fazla ilmi makalesi, on ayrı kitabı

yayımlanan ve halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim üyesi kadrosunda

Hadis dersleri veren Mustafa Karataş, aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlık müşavirliği, Uluslararası Âlimler Birliği/UMAD Başkan Yardımcılığı, İlim Hizmet Araştırma Merkezi/İHAM Başkanlığı görevlerini de yürütmektedir. 

Türkiye televizyonlarda dini program yapımcısı ve sunucusu olarak uzun yıllar hizmet veren Karataş hâlen Kanal7 ekranlarında Ramazan İftar-Sahur ve Muhabbet Kapısı programlarına devam etmektedir. 

Mustafa Karataş evli ve dört çocuk babası olup, Arapça ve İngilizce

bilmektedir.

 

 

Öğrenim Durumu ve Akademik Ünvanlar

Bölüm: Temel İslam Bilimleri

Anabilim Dalı: Hadis

 

Temmuz 2013 Profesör İstanbul Üniversitesi

Ocak 2008 Doçent İstanbul Üniversitesi 

Aralık 2000 Yard.Doç. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Ekim 1998 Doktora M.Ü.S.B. E. Temel islam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Şubat 1989 Yüksek lisans M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Haziran 1984 Lisans M.Ü. İlahiyat Fakültesi

 

İdari Görevler

Aralık 2000 – 2007 Hadis Anabilim Dalı Başkanı

5 Ekim 2001-2008 İlahiyat Fakültesi Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimi Bşk.

Ocak 2003- 2006 Fakülte Kurulu Üyesi

 

Kitaplar

 

1.Hadislerde ve Uygulamada Yemek Duaları, İstanbul 1991.

 

2.İbadetlerde Ruh ve Şekil, İstanbul 2005.

 

3.Mutlu Bir Yuva İçin Dört Mektup, İstanbul 2005.

 

4. Hadislerin Sayısı, İstanbul 2006

 

5. Hz. Peygamberin Beden Dili, 2008

 

6. Kul Peygamber, 2009

 

7. En Güzel Dualar, 2011

 

8. e-Fetva, Soru-Cevap, 2012

 

9. Hadis Rivayet Tarihi

 

10. Hz. Peygamberin Beslenme, Sağlık ve Tedavi Yöntemleri/Şifalar Kitabı

 

 

Bilimsel Yayınlar

 

Tezler

1. Rivayet Tekniği Açısından Hadislerin Artması ve Sayısı (M.Ü. Sosyal Bil. Ens., basılmamış doktora tezi, İstanbul 1998)

2. İbrahim b. Abdissamed el-Haşimi ve el-Emâlî isimli Hadis Cüz’ü (M.Ü. Sosyal Bil. Ens., basılmamış yüksek lisans tezi, İstanbul 1989)

 

Makaleler

 

1. Hadis Sayım Metotlarının Hadislerin Sayısına Etkisi (İlam Araştırma Dergisi, yıl:1998, c.3, sayı:2, s.51-72).

 

2. Müksirûn ve Hadis Sayıları (Diyanet İlmî Dergi, yıl:1999, c.35, sayı: 4, s.83-100).

 

3. Hadis Rivayeti Karşısında Sahabenin Tutumu (Kur’an Mesajı İlmî Araştırmalar Dergisi, yıl:1999, sayı:13,14,15, s.184-194).

 

4. Sünen-i Erbea ve Diğer Bazı Hadis Kitaplarındaki Hadislerin Sıhhat Durumu (Kur’an Mesajı İlmî Araştırmalar Dergisi, yıl:1999, sayı: 19,20,21, s.170-190).

 

5. Astronomik Hesaplar Işığında Kuşûf Hadislerinin Değerlendirilmesi (Diyanet ilmî Dergi, yıl:2000, sayı: 2, s. 77-85).

 

6. Mükillûn ve Hadis Sayıları, Diyanet İlmî Dergi, yıl:2001, c.37, sayı: 2, s.109-128).

 

7. Dinî Rivayetler, Zakir Kâdirî Ugan, (sadeleştirme), İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Der., yıl 2001, sayı:4, s.207-257.

 

8. Fazlur Rahman and Concept of Living Sunna (Yayınlanmaya hazır makale).

 

9. Hadisler ışığında Teravih Namazı, Diyanet Avrupa Dergisi, yıl 2001, sayı 32, s.14-19.

 

10. Hazreti Peygamber Gibi Çalışmak, Diyanet İlmi Dergi, yıl:2001, c.37, sayı 1, s.33-39.

 

11.Hadisleri Yeniden Anlamak, İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Der., yıl 2002, sayı 6, s.100-140.

 

12.Hadislerde İsnad Sistemi, Diyanet İlmî Dergi, yıl: 2003, c.39, sayı:4, s.71-74.

 

13. Hz. Peygamberin Beden Dili, İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl 2003, sayı 8, sayfa 49-71.

 

14. İstanbul'un Fethi İle İlgili Hadisler ve Yorumları, İstanbul'un Fethi ve İstanbul Üniversitesi'nin Kuruluşunun 550. Yılı Sempozyumu (24 Aralık 2003), İstanbul 2004. s.123-137.

 

15.Çağdaş Yazar Muhammed Gazali'nin Hadis ve Sünnete İlişkin Görüşleri İ.Ü.ilahiyat Fakültesi Dergisi, 2004, sayı:10.

 

16. Fazlürrahman’ın İslami İlimlerde Metodoloji Arayışı, İ.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl 2005, sayı 11,

 

Bildiriler, Tebliğler

 

1- Sosyal Değişim ve İslâm Tebliğ Müzakeresi D.İ.B. 24-26 mayıs 2002, Ankara

2- Sünnet Ya da Diğer Bir Deyişle Hz. Peygamberin Kur’an Yorumu, Fatih Müftülüğü, İstanbul, Mayıs 2003

3. İslam'da Organ Nakli, Bilgi Üniversitesi, İstanbul 2008.

4. Hz. Peygamberin Şehirleşme ve Yerleşim Konusunda Çevre bilincini Geliştirmeye yönelik Çabaları, İstanbul Üniversitesi Uluslararası Çevre ve Din Sempozyumu, İstanbul 2008.

5. Modern Dünyada Sünnetin Anlaşılması, Sultanbeyli, İstanbul 2010

6. Rüyet Hadisleri Çerçevesinde Hadisleri Yeniden Okuma, İ. Ü. İlahiyat Fakültesi Dini Metinleri Yeniden Okuma Sempozyumu, Sultanbeyli İstanbul 2011.

7. İlahiyat Fakülteleri Lisans ve Lisans üstü Müfredatı,(Arapça) Malezya Üniversitesi 2009.

 

 

Madde yazarlığı

 

1. Sâbit b. Kays b. eş-Semmâs (D.İ.B. İslam Ansiklopedisi)

2. Sâbit b. Kays b. Hâtim ( “ “ )

3. Ravh b. Ubâde ( “ “ )

4. Râfi b. Mâlik ( “ “ )

5. Women, Gender and Pilgrımages: Turkey , EWİC; Ancyclopedia of Women and Islamic Cultures, Volume 5, Netherlands 2007.

 

 

Yönetilen Tezler

 

Yüksek Lisans 

 

1. Hadislerde Topluma Yararlı İnsan Kavramı, Ali Osman ACAR, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2004)

 

2. Tedlis ve Müdelles Hadis Çeşitleri, Cüneyt COŞKUN, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2006

 

3. Maktu Hadis ve Delil Değeri, M. Macit Karagözoğlu, İstanbul Üniversitesi, 2007

 

4. Cenine Ruh Üflenmesi Hadisi Hakkında Değerlendirme, Hüseyin Çetin İstanbul Üniversitesi, 2008.

 

5. Hadis Metinlerindeki sayılar, Afra Görücüoğlu Ünsal, İstanbul, 2019

 

 

Doktora

1. Hadis Rivayetinde Aile İsnadı,

Bekir KUZUDİŞLİ İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2005)

2. Küfe Ekolü Temsilcisi Olarak Alkame ve Hadisciliği

Cüneyt Coşkun 

3. İbn Hüzeymenin Kitabu't-Tevhid'i Çerçevesinde Ehl-i Hadisin İtikadi Görüşleri

Rabia Zahide Temiz

 

Konferanslar

 

Yurtiçi

 

Hz. Peygamber’in Örnek Ahlâkı: Uzunköprü –Edirne Mayıs 2001, Hafsa - Edirne 31 Mayıs 2002, Pendik- İstanbul Haziran 2002

 

Hz. Peygamber'in Beden Dili Fatih Mayıs 2003

 

Bedirden Çanakkale’ye Almanya 20 Mart 2005

 

İstanbul, Ankara, Bursa, Kestel, Karabük, Kayseri, Gürün, Seydişehir, Uzunköprü, Osmancık, İzmir, İzmit, Çayırova, Kandıra, Körfez, Derince, Kartepe, Kandıra, Adapazarı, Düzce, Bolu, Gerede, Gölcük, Karamürsel, Balıkesir, Dursunbey, Söke, Biga, Havran, İvrindi, Simav Çitgol, Çerkezköy, Bozüyük, Ilgaz, Çankırı, Polatlı, Elbistan, Safranbolu, Kastamonu, Araç, Maçka, Bulancak, Antalya, Alanya, Kumluca, Afyon Sandıklı, Adana Kozan, Burdur, Çeşme, Bodrum,Turgutreis, Denizli, Isparta, Samsun, Konya, Karapınar, Erzurum, Malatya, Elazığ, Çaycuma gibi bir çok şehirde ve İstanbul'un hemen bütün ilçelerinde konferanslar verilmiş ve verilmeye devam edilmektedir.

 

 

Yurtdışı 

Kıbrıs, Almanya, Hollanda, Danimarka, Lüksemburg, Fransa, İsviçre, İngiltere, Belçika, İsveç, Avusturya, Saray Bosna, Makedonya, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya gibi bir çok Avrupa ülkesinde değişik şehirlerinde çeşitli konferanslar verilmiştir, verilmeye devam edilmektedir.

Suudi Arabistan, Suriye, Mısır, Kırım, Güney Afrika Cumhuriyeti, Ürdün, Malezya, Singapur, Amerika, Özbekistan ve Rusya gibi ülkelere görev ve araştırma amaçlı seyahat ve ziyaretler yapılmıştır.

 

Radyo ve Televizyon Konuşmaları

 

Tatlı Dil ve Güler Yüz TRT Ankara Radyosu 10-11 Ekim 2002

Anne Babaya Karşı Görevlerimiz

İslam’da Estetik Duygusu

Hadislerde Oruç

Gösterişten Uzak bir İbadet - 7 Temmuz 2004

İyiliğin Kapsamı ve Toplumsal Hayata Katkıları - 7 Temmuz 2004

Hadislerle Hz. Peygamberin Ahlakı Kanal 7 Ramazan (4 Kasım - 4 Aralık 2002)

Cuma Sabahları Sohbet ve Dini Sorulara Cevaplar (Kanal 7 Televizyonu 2004-2011)

Ramazan İftar Programları (Kanal 7 - 2007-2013)

Muhabbet Kapısı (Kanal 7, 2008-2013)

TRT 1 Cuma Sabahları konuk olarak 2011-2012

Star TV Cuma sabahları Melek programı konuğu (2013)

Show Tv Prof. Dr. Mustafa Karataş ile İftar Özel (2014-2016 Haziran-Temmuz)

Show Tv Prof. Dr. Mustafa Karataş ile Sahur Özel (2014-2016, 2018-2019 Haziran-Temmuz)

Show Tv. Prof. Dr. Mustafa Karataş ile Muhabbet Saati (2015-2016)

Kanal D Prof. Dr. Mustafa Karataş ile Sahur Özel (2017)

Kanal D Prof. Dr. Mustafa Karataş ile Hayat Güzeldir (2017)

 

Show Tv Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş'la Cuma Sabahı (2016-2020)

Kanal 7 Tv Prof. Dr. Mustafa Karataş ile İftar Vakti (2020 Nisan-Mayıs)

Kanal 7 Prof. Dr. Mustafa Karataş ile Sahur Vakti (2020 Nisan-Mayıs)

Kanal 7 Mustafa Karataş İle Muhabbet Kapısı (Haziran 2020 Devam ediyor) 

Ve diğer bazı televizyonlarda programlarda konuk olarak

 

Atıflar

Makale ve kitaplara pek çok atıf mevcuttur