Hadis Usûlü


İ. HADİS RİVAYETİ İlim olarak hadis “dirayet” ve “rivayet” olarak iki kısıma ayrılmaktadır. Dirayeten ilm-i hadis, kabul, red ve bunlarla ilgili hususlarda sened ve metnin halleri kendisiyle bilinen bir ilimdir. Bu ilim dalında hadislerin metinleriyle alakalı problemler derinlemesine araştırılır. Metin ve senedlerin sıhhat ve zaaf durumları tespit edilir. Bu yolla hadislerin doğru olanlarıyla zayıf ve mevzû olanları

Devamını Oku...