Meşhur Muhaddislerin Vefat Tarihleri


ة ابن المسيب 94 الطيالسي 204 الشعبي 103 الواقدي 207 ابن سيرين 110 عَبْد الرزاق 211 الحسن البصري 110 أبو عاصم النبيل 212 همام بن المنبه 132 الفريابي 212 أبو حَنِيْفَةَ 150 الحميدي 219 معمر 154 عَبْد الله بن مُسْلِم القعنبي 221 الأوزاعي 157 أبو عبيد القاسم بن سلام 224 شعبة 160 سعيد بن مَنْصُوْر 227 الثوري 161 مسدد 228 ابن طهمان 163 ابن سعد 230 الليث بن سعد 175 ابن جعد 230 مالك 179 يحيى بن مَعِيْنٍ 232  ابن المبارك 181 علي بن المديني 234 هُشَي

Devamını Oku...

Hadis Literatürü 2


HADİS LİTERATÜRÜ ALE’R-RİCAL TASNİF EDİLEN HADİS EDEBİYATI MÜSNEDLER 1-Et-Tayâlisî ve Müsnedi: Ebu Davud et-Tayâlisî 133’de Basra’da doğdu, 204’de vefat etti. Müsned: 11 cüz halinde 6 bölümden oluşmuştur. 2767 hadis içermektedir. 281 sahabî rivayeti vardır. 3. derecede bir kitaptır. eş-Saatî, “Minhatul Mâbûd” adında

Devamını Oku...

Hadis Literatürü


Hadis Literatürü, M. Cafer Kettanı; İz Yayıncılık. Hadis Ricali, Hadis İlimleri ve Kaynakları, Fatih Yayınları Hadis Tarihi, Ekrem Ziya Umeri, Esra Yayınları Hadis Tarihi, Talat Koçyiğit Anahatları İle Hadis, İsmail Lütfi Çakan Hadis Araştırmaları, Tarih, Usul, Tenkid, Yorum, Selahattin Polat, İz Yay. Hadis İstilahlarının Doğumu, Gelişimi, Hicri İlk Üç Asır, Ahmet Yücel, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları Hadis İliml

Devamını Oku...