Tövbe Duası Tesbihatı


TEVBE DUASI

“Esteğfirullah, Esteğfirullah, Esteğfirullah…

Bi adedi külli istiğfârin istağferahu’l- müsteğfirûn.”

Beni bağışla ya Rab, beni bağışla ya Rab, beni bağışla ya Rab… Senden bağışlanma dileyen bütün insanların tevbeleri sayısınca sana tevbe ediyorum.

 

TESBİH DUASI

“Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah…

Bi adedi külli tesbîhin sebbehahu’l- müsebbihûn.”

Ya Rabbi seni tesbih ederim, Ya Rabbi seni tesbih ederim, Ya Rabbi seni tesbih ederim… Seni tesbih eden bütün insanların söyledikleri tesbih sayısınca seni tesbih ederim.

 

HAMD DUASI

“Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah…

Bi adedi külli tahmîdin hamidehü’l- hâmidûn.”

Ya Rabbi sana hamdolsun, ya Rabbi sana hamdolsun, ya Rabbi sana hamdolsun… Sana hamd eden bütün insanların hamdleri sayısınca sana hamdolsun.

 

TEKBİR DUASI

“Allahuekber, Allahuekber, Allahuekber…

Bi adedi külli tekbîrin kebberahu’l- mükebbirûn.”

Ya Rabbi seni tekbir ederim, ya Rabbi seni tekbir ederim, ya Rabbi seni tekbir ederim… Seni tekbir eden bütün insanların söyledikleri tekbir sayısınca seni tekbir ederim.

 

TEHLİL DUASI

“Lâilâheillallâh, Lâilâheillallâh, Lâilâheillallâh…

Bi adedi külli tehlîlin hellelehu’l- mühellilûn.”

Allahtan başka ilah yoktur, Allahtan başka ilah yoktur, Allahtan başka ilah yoktur… Seni tevhid edenlerin söyledikleri tevhid sayısınca seni tevhid ederim.

 

LAFZA-İ CELAL DUASI

 “Allah, Allah, Allah… Bi adedi külli zikrin zekerehu’z- zâkirûn ve ğafele an zikrihi’l- ğâfilûn.”

Allah, Allah, Allah… Ya Rabbi seni zikredenlerin zikirleri ve seni zikretmekten gafil olanların gafletleri sayısınca seni zikrederim.