Dua Ve Önemi


Kul olmamızın aciz olmamızın gereği her işte ve her yerde rabbimizi hatırlamak derdimizi ona iletmek ve hacetimizi ondan istemek durumundayız. Şüphesiz Allah herşeyin yaratıcısıdır. Muhtaç olduğumuz bir şeyi onun dilemesiyle elde edebiliriz. Dolayısıyla kulun kulun bir ihtiyacı olduğu zaman Rabbının kapısına varırkı biz buna dua diyoruz. Allaha yalvarmak hacetini ona bildirmek ve ondan istemek manasına gelen dua ,Resulullah efendimizin ifadesi ile; ibadetlerin özüdür,adeta ibadetlerin iliğidir. Her çeşit ibadetimiz bir duadir. Namazimiz baştan aşağı bir duadir.
Rabbimiz bize her zaman her ahvalde dua etmemizi ve ne dilersek kendisinden dilememizi istemektedir. Bir hadis-i kutside şöyle buyrulmaktadır.
“Ey kullarım benim hidayet ettiklerimden başka hepiniz sapıklıktasınız. O halde benden halde benden hidayet isteyinki sizleri hidayete erdireyim. Ey kullarım benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. O halde benden rizik isteyinki sizleri riziklandırayım. Ey kullarım benim giydirdiklerimden başka hepiniz çıplaksınız. O halde benden giydirilmeyi isteyin ki sizleri giydireyim. Ey kullarım sizler gece gündüz hata eder durursunuz. Ben ise günahları hepinizi bağışlarım. Hadi benden bağışlanmayı dileyinki ben de sizi affedeyim. Evet merhamet sahibi yüce Allah kullarının günahlarını affetmek için onların kendisine dua etmesini ve dua ettikleri takdirde her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağını beyan ediyor. Ayet’i kerimede rabbimiz şöyle buyurmaktadır.
“Ey Muhammed eğer kullarım sana beni sorarlarsa şüphesiz ki ben çok yakınım. Du edenin duasını dua eder etmez kabul ederim. Benim emrime uysunlar ve bana iman etsinler ki doğruyu bulabilsinler.”
Evet bize şah damarımızdan bile daha yakın olan yüce Mevlamız her türlü ihtiyacımızı bizden daha iyi bilmektedir. Ama kulluk ve imtihan gereği bizim kendisinden istememizi kendisine el açıp boyun eymemizi murad etmektedir.
Kimler ihtiyaçlarını Allah’dan isteyecek kimler başka mabutlardan isteyecek sınamaktadır. Ve bize beş vakit namazda her rekatında “iyyake na’budu ve iyyake neştein” Ya Rab ! yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Dedirterek başkasına kul olmayacağımıza ve sırf Allah’dan isteyeceğimize dair söz almaktadır.
Bütün dünya bir araya gelsede bize yardım etmek istese,bizim ihtiyaçlarımızı karşılamak için seferber olsa Allah istemedikçe hiç kimsenin bize bir faydası olamaz. Yine bütün insanlık bir araya gelse Allah’ın takdir ettiği bir musibeti erteleyemezler. O halde hacetlerimizi ondan bundan istemek yerine Rabbimize havale edelim. Ona yalvaralım elimizi ona açalım. Ya Rab kapına geldik ellerimizi açtık sen bizi boş çevirme diye niyaz edelim. Şüphesiz duamız kabul olunacaktır. Hakkımızda hangisi hayırlı ise rabbimiz bize onu bahsedecektir. Zaten gidecek başka kapımızda yoktur. Dua etmeyen Allaha yalvarmayan kimseler çareyi içkide,kadında,kumarda,ve hatta intiharda ararlar. Halbuki Rabbimiz yokmu benden isteyen istediğini vereyim buyuruyor. Allah Resulü A.Ş. efendimiz ayakkabınızın bağı kopsa onu bile Allah’tan isteyin buyuruyor.çünkü o dilerse akan sular durur. O dilerse denizler yarılır. O dilerse ateş yakamaz olur. O dilerse Musa’yı firavunun sarayında büyütür. O dilerse kafirler önlerinden geçen Peygamberi göremezler. Onun herşeye gücü yeter. O bir kere ol derse herşey oluverir. Bir kuluna yürü kulum derse o şahsi ki durdura bilir?
Malımız mülkümüz, evlat ve hayallerimiz hep O’nun lütfudur. Neşemiz ,sıhhatimiz,sevincimiz hep O’nun rahmetidir. O’nun dergahına yüz sürmeliyiz.hep anmalıyız. O’dan gafil olmamalıyız. Kalpler O’nu anmakla huzur bulur. Mevlam görelim neyler neylerse güzel eyler deyip O’nun takdirine boyun eymeliyiz. Hakkımızda en hayırlısı ne işe biz değil yalnız ve yalnız O bilir. Sıkıntılı ve dar zamanlarımızda Alla in yardımını götrmek istiyorsak bolluk ve neşeli günlerimizde de O’nu anmalıyız. Sıkıntıda nasıl dualer ediyorsak bollukta da dua edip sürekli Allah’ı hatırlamalıyız. Yunus’un dediği gibi; Dağlar ile taşlar ile çağırayım mevlam seni seherde kuşlar ile Çağırayım Mevlam seni. Diyerek onu her an hatırlamalıyız. Allah teala kendisine yönelen kulunun mutlaka mükafatını verecek onu yardımsız koymayacaktır.hacet kapımız onun kapısıdır. Ancak onun kapısı önünde diz çökeriz derdimizi ancak ona dökeriz dediği gibi ; adın senin”gaffar” iken aybortucu “şeffar “iken kime gidelim sen var iken cürmüm ile geldim sana. Diyerek ona yalvarıyoruz. Yüce Raabim günahlarımızı affetsin bizi cehennemden azad edip cennetine dahil etsin. Dünyada da ahirette de muradımızı nasip etsin.