Hadisleri Yeniden Anlamak


ÖZETBir hadisin, güvenilir bir râvi kanalıyla nakledilmiş olması, muteber kabul edilen kaynaklarda yer alması ve belli bir dönemde ve bölgede kendisiyle amel edilmiş olması, o rivâyetin dinen bağlayıcı ve her zaman amel edilmeye elverişli olmasını gerektirmez. Hadisler içerisinde bütün sahihlik şartlarını taşısa dahi, zamâna dayanıklı olmayan yani tarihsel, bölgesel ve durumsal olanlar oldukça fazladır. O halde günümüzde bir hadisin değerlendirilmesi yapılırken, sadece hadisin ravisinin güvenilirliği ve muteber kabul edilen kaynaklarda yer alması açısından değil, Hz. Peygamber’in maksadını, hadislerin vurud sebeplerini, hadislerdeki “mecâz”, “tesbih” ve “kinâye” gibi edebî sanatları göz önünde bulundurmak, aynı konuda gelen hadislerin tamamını bir arada incelemek ve en önemlisi hadisleri Kur’ân perspektifinden ele almak gibi bir takım yöntemlere başvurma gereği vardır. Bütün bu faaliyetlerin ardından elde edilen sonucun günümüze uyarlanması konusunda da çaba sarfedilmelidir.