En Güzel Dualar


“Huzurunda boyun eğerek, rahmetini umarak, lütfunu bekleyerek, affına sığınarak, yardımına başvurarak içtenlikleAllah'a yakarmaktır” dua…“Kulun Rabbinden inayet istemesi, yardım talebinde bulunmasıdır” dua…“Allah ile kul arasında canlı bir ilişki ve iletişimdir” dua…“İnsanın fıtratından kaynaklanan bir ihtiyaçtır” dua…