Güzel Sözler


ALAHİN VARLIĞI
Delilleri belli olan şey gizli sayılmaz.
İmam. Gazali

Materyalist kalemi yazar, fırçayı ressam, çiviyi marangoz zannediyor.Hareketlerin ve kuvvetlerin arkasındaki ilim ve iradeyi görmek istemiyor.

AHLAK:
Bir insanın değerini anlamak istiyorsanız,o insanın kendinden aşağı kişilere nasıl davrandığına bakınız.
Perrault
“İnsanları iktidarlı zamanında denemelidir.Zira insanın iyiliği ile kötülüğü
zaman meydana çıkar. “
“Bir insanın terbiye derecesini anlamak istiyorsan bir parça onu kızdır.”
Eflatun
ALIŞKANLIK:
İnsanları inandıkları şeylerden vazgeçirmek, bir şeye inandırmaktan daha zordur.
E. Renon

AMEL:
Fazilet bahis konusu edildiği zaman onu bilmek yetmez; ona malik olmak, onu davranışlarında izhar ettirmek lazımdır.
Aristo

ADALET:
“Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir.
Paskal

ALLAH RIZASI İÇİN BUGZETMEK:
“Ben ırkçı değilim. İnsanlara rengi yüzünden değil, yaptıkları yüzünden
karşı çıkarım. “
Malcom

ADALET , ZULÜM:
“Bir insanın dev gibi bir kuvvete sahip olması fevkalade bir şeydir.
Fakat bu kuvveti dev gibi kullanması zulümdür. “
Sekspir

AMEL:
“Mezarda geçecek günlerin gündüz gibi olmasını istersen dünyadan
gelirken ışık ile gel. “
Şeyh şad-ı şirazı
Olur ölmez unutulmak istemiyorsanız ya okumaya değer eserler yazın, ya da yazılmaya değer işler bırakın.
Fraklın
ALLAH’ İN VARLIĞI:

“Bir kitabullahi azamdır seraşar kainat hangi harfi yoklaşan manası Allah çıkar. “
AHLAK:
Adem o dur ki ayine ves kalbi saf ola, Ne arar sinende adem isen kin’e-i
Peleng
Baki

AŞK:
Aşık isen can baş ile gel beru . Munkır isen bak kapıdan don gerü.

AÇGÖZLÜLÜK:
Gözü tanede olan kuşun, ayağı tuzaktan kurtulmaz.
Deveyi yardan uçuran bir tutam öttür.
Atasözü

ALIM:
Zamanın bozulması üç sebepledir. Bunlardan birisi de alimin hatasıdır.

Hz. Ömer

AHLAK:
Unutma ki ağzında bal olan arının kuyruğunda da iğnesi vardır.
John Lyly

ALIM:
Alimin benzer misali sol bir küheylana ki, Doğurur yüz bin kuruşluk tayi
feryat eylemez. Cahilin benzer misali sol bir tavuğa ki, Vereceği bir yumurta bağırır ar eylemez.

ALLAH KORKUSU:
Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır.
M. Akif

AKIL:
Akıllı ile taş taşımak, aptalla bal yemekten iyidir.
Atasözü
AHLAKSIZLIK:
Hırsızlık bir ekmekten, fahişelik bir öpmekten başlar.
Atasözü

ACEMİLİK:
Acemi marangozun talası, tahtasından çok olur.
A.Gütermann
AĞLAMAK:
İçteki kiri şu değil, ancak gözyaşı yıkar.
Mevla’na
AHLAK:
“Bir köpeğe yol vermek ona karşı gelerek ısırılmaktan yeğdir. Yoksa köpeği öldürmek bile ısırığın ilini kaldıramaz.
Lincoln

-Güneş ile rüzgar hangisinin daha güçlü olduklarını konuşuyorlardı; Rüzgar Güneşe: Şimdi güçlü olduğumu sana göstereceğim demiş ve sırtı ceketli şu ihtiyar adamın sırtındaki ceketi ben senden daha süratli çıkarırım dedi ve olanca hızıyla esmeye başladı. Fakat ne kadar süratli estiyse de adamcağızda aksine ceketine sımsıkı sarılıyordu. Daha sonra güneş göründü adamcağızı gülerek işitti. O da derin bir oh çekerek sırtından ceketini çıkardı. Bahsi kazanan Güneş rüzgara,
“Nezaket ve dostluk, kabalık ve sertlikten daha kuvvetlidir. “ demiş

ARKADAŞ:
Kamil ile yoldaş olan yorulmaz.

BATILI:
Bu medenilerin çoğu, eğer içi dışına çevrilse, kurt, ayı, yılan, hınzır, maymun postu görülecek gibi hayale gelir.
Said Nursi

BİRLİK:
Harekette birlik olmazsa birlik faydasızdır.
M. İkbal
Bir elin nesi var , iki elin sesi var. Atasözü
BAŞARI:
Bir işi en zor yanından düşün ki yaparken güçlük çekmeyesin.
S. Johnslu

BAŞÖRTÜSÜ:
Sırma renginde o ıslık dünyanın süsü pusu, Ben de tek aziz eşya, annemin başörtüsü.
N. Fazıl BECERİ:

Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılmaz.
Lükianes

AMEL:
Diken eken gül devşirmez bir zaman ne ekersen onu biçersin demişler.
Yesarı

ALLAH KORKUSU:
Herkes korktuğundan kaçar, Allah’tan korkan ise ona yaklaşır.
Ebül Kasım
İLİM:
Cehaletten kurtulmanın yolu bazı şeylerin cahili olmaktan geçer.
İ. Özel
Dünyayı yöneten kalem mürekkep ve kağıttır. James Howell
AFFETMEK:
Aptalı sık sık affetmek onu ahlaksız yapar.
P. Cyruş

AMEL:
Ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz, görünür şahsın rütbe-i aklı eserinde.
Ziya Paşa
AKIL:
Akıllı adam aklını kullanır, daha akıllı adam başkalarının aklını da kullanır.
Akıl yaşta değil baştadır. Atasözü
ALLAHIN VARLIĞI:
Kainatta tesadüfe tesadüf etmek imkansızdır.
Sokrat

AHLAK:
- Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol.
-Tatlı suyun başı kalabalık olur.
Mevla’na

ALLAH:
Allah’ a malik olan neden mahrumdur,
Allah’ dan mahrum olan neye malik?..
Abdülhakim Arvası
ALIM:
Alimin kötüsü hükümdarları ziyaret eden, iyisi de hükümdarlar tarafından ziyaret edilenlerdir.
İlmi ile amel etmeyen alım ; başkalarının giydirdiği halde kendisi çıplak olan iğne gibidir.
İmam Gazali

ANNELİK:
Yalnız çocuk doğurmak bir kadını anne yapmaz.
Sheed
Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Atasözü
ADALET:
Adalet mülkün temelidir. Hz. Ömer

AŞK:
Aşk öyle bir engin denizdir ki, ne kenarı vardır. Ne de üçü bucağı.
Mevla’na
Aşk bir güneşe benzer, aşık olmayan gönül bir katı taşa benzer.
Yunus Emre
Aşk olmayınca meşk olmaz. Atasözü
ANLAYIŞ:
Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.

ANA-BABA HAKKI
Baba oğula bir bağ vermiş , oğlu babaya bir salkım üzüm vermemiş. ATASÖZÜ

AZİM:
Dağ ne kadar yüce olsa, yol üstünden aşar. Yunus Emre

ALLAH KORKUSU:
“Şağılan süt memeye girmediği gibi , Allah korkusundan ağlayanda cehenneme girmez. “
Hadisi Şerif

AHMAKLIK:
İlacı olmayan bir dert ve sıfası olmayan bir hastalıktır.
Fuzuli

AYIPLAMAK:
Halkı rencide eden alemde , Kendi rencide olur son demde.

 

B

BİLGİ:
İnsanın gönlü dibi olmayan deniz gibidir.
Yusuf Has Hacıb
Bilim alçaklarda kalanları yükseltir, bilgisizlikte yüksektekileri alçaltır.
BESMELE:
- Allah adın zikredelim evvela , Vacıb öldür cümle işte her kula.

- Besmeleyle idelim fethi kelam, Fethe ola ta bu muammayı benim
Bilinmeyen şevket-i Bismillah’ i , Anlamaz sırr-i Kelamüllahi olmasa Besmele
Resmi memdud cıns-i eşyada olurmuydu vücut.
Yesurizade’den

BEKARLIK:
Bekarın parası it , yakasını bit yer. Atasözü


BASİRET:
Kalp kar olduktan sonra gözüm görmesinde yarar yok. Yunus Emre


BAHANE BULMAK:
Her vakte bir bahane bulur bi namaz olan.

C

CESARET:
Malını kaybeden bir şey kaybetmiştir. Şerefini kaybeden bir çok şey kaybetmiştir. Cesaretini kaybeden her şeyini kaybetmiştir.


ÇALIŞMAK:
Çalışanlar fenalık düşünmeye vakit bulamazlar, çalışmayanlar ise fenalıktan kurtulamazlar.
Hz. Ali
Feryadı bırak kendine gel. Çünkü zaman dar, uğraş ki telafi edecek bunca zarar var.
M. Akif
ÇAĞIN İNSANI:
Pis bir çamura düşmüşsünüz, misku anber diye yüzünüze gözünüze bulaştırmaya ne mana var.
Bedüzzaman
CÖMERTLİK:
İnsanlar ağaçlardan ders almalıdırlar; Ne üzerlerinde barınan kuşların,
Ne gölgelerinde yatan adamların, ne de verdikleri yemişlerin hesabını tutarlar.
Tuzağa saçılan tüneler cömertlik sayılmaz. Mevla’na
İnsanların en cömerdi istenmeden verendir. Hz. Hasan
Cömertlik, israf ile cimrilik arasındaki denge halidir. İmam Gazali
Cömertlik saadet anahtarıdır. Nasır-ı Hüsrev
Susuz değirmenlerin neyle döner çarkı Kerem etmeyen beyin,fakirden ne farkı?

 

CEHALET:
Cahil iddia eder, bilgin şüphe eder, akıllı düşünür. Aristofoles
CİHAD:
Bu mesel ile bulur cümle düvel fevz-u felah, Hazır ol cenge eğer isterişen sulh-u salah.
Abdülhak Molla
Düşmanların bana ne yapabilir? Hapsedilmem kulvet, sürülmem seyahat öldürülmem ise şahadettir. İby Teymiye
Cennet kılıçların gölgesi altındadır. Hadis-i Şerif
Hiç bir zafere çiçekli yollardan gidilmez.
La fontaine

ÇALIŞMAK:
Devlet gibi eser vermek için, karıncalar gibi çalışmak gerekir.
Necip Fazıl
Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uçağı olmak şarttır.
Balzac
İşleyen demir pas tutmaz.
Atasözü
Balbal demekle ağız tatlanmaz.
Atasözü
Ağustosta beyni kaynayanın zemheride kazanı kaynar.
Atasözü
Çalışmak insanı can sıkıntısından ve kötü adetlerden korur.
Volta ire
Yaşadığınız dünyayı başkalarının çizdiği çerçeve içerisinde kabullenip kalmayınız. Dünyanızın sınırlarını ve yaşamınızın akışını kendiniz belirlemeye gayret ediniz. M. Karataş
Bir pınarın başına bir testiyi koysalar, Kırk yıl orda durursa kendi dolası değil. Ümmi Sinan
Kendin çalış, kendin kazan, kendin ye, Sürrafın akçesi sana yar olmaz.
Ruhmi
Her ne yap , becerip izzet-i nefsinle geçin, Kimseden bekleme yardım, iki el bir baş için. Neyzen Tevfik
CAMİ:
Camiyi ve mescidi hayatımızın odak noktası haline getirmeliyiz.
Yusuf İslam
CAHİL:
Cahil olsam dersen şu dünyada safada, Cahile eyleme halin ifade.
Kamili
ÇOCUK:
Yedi yaşına kadar koklanan güzel koku, on dört yaşına kadar hizmetçi, yirmi bir yaşına kadar vezir, daha sonra da ya iyi bir dost ya da düşmanın olur.
İmam Maverdi
Çocuk geleceğin rüyasıdır.
Mustafa Ruhi Şirin
Çocuk çok seversen bahtsız, çok söylersen arsız, aç bırakırsan hırsız olur.
Atasözü
Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz.

 


D
DÜNYA HAYATI:
“Ana rahminden geldik pazara,bir kefen aldık döndük mezara.”
“Dünya tabiatında vefa olsaydı,Başkalarından sana nöbet düşmezdi.”
“Ne dünya dan vefa bulduk ne ehlinden ricamız var,
Ne dergahı Hüda dan maada bir ilticamız var.”
Şarkı yine o şarkı
Sazlarda tel değişti
Yumruk yine o yumruk
Bir varsa el değişti.
Neyzen Tevfik
Yamadık dünyamızı yırtarak dinimizden dünde gitti,dünyada gitti elimizden.
M. Akif
DOST,DÜŞMAN:
Bize en büyük fenalığı yapanların en kötü niyetli düşmanlarımız mı , yoksa en iyi niyetli dostlarımız mı olduğunu tayin etmek zordur.
Bulver İytton
“İnsanın, kusurlarını sayan düşmanlarından edineceği istifade kendisini öven dostlarından gelecek faydadan büyüktür.”
İmam Gazali
“Kusursuz dost arayan yarsız kalmış cihanda.”
DALKAVUK:
“Eğer düşmanlarınızı gülünç gösterip mahvetmek isterseniz etrafını dalkavuklarla doldurun.”
Edmond Jalax
Bir kimse seni , sende olmayan vasıflarla överse, sende olmayan kusurlarla da yerebilir.
Ali Zeynelabidin
Bir adam övmek onu boğazlamaktır. Hz. Ömer
DAVRANIŞ:
İtimat kontrole mani değildir.
DOĞRULUK
Boyasına güvenen halılar güneşten korkmaz. A.N. Asın
İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah yardımcısıdır, doğruların Hazreti Allah Ziya paşa
Cümleler doğrudur sen doğru isen, Doğruluk bulunmaz sen eğri isen.
Yunus Emre
DEĞERLENDİRME:
Açılmamış kanatların büyüklüğü bilinmez. A. Gioe
Parmak ayı gösterdiğinde parmağa değil aya bakmak lazım.
İsmet Özel
Küçük şeylere gereğinden fazla önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir. Eflatun
DEDİKODU:
Düğün olur iki kişiye kaygısı düşer deli komşuya. Atasözü
DOĞRU:
Deveye inişi mi seversin yokuşu mu diye sormuşlar,Düzden niye hiç bahsetmezsiniz? demiş.
DÜĞÜN:
Ölü evinde ağlamasını düğün evinde gülmesini bilmeli.

 


DEVLET:
Bir devleti kurmak için bin sene ister yıkmak için bir saat kafidir.
Byron
DOSTLUK:
Dostlar kavun gibidir, iyisini bulabilmek için birçoğunu elden geçirmek gerekir. Atasözü
Akranıyla uçmayan kuş sesi havadan değil, tavadan gelir. Atasözü
Dost kötü günde belli olur, iyi günde ise yüz binlercesi bulunur.


E
EDEP:
Karlar yağsa kış değil mi, kişi haddini bilse hoş değil mi.
Atasözü
EHLİYET:
Mal çimrilerde, silah korkaklarda, karar da zayıflarda olursa işler bozulur.
Hz. Ebubelur
İşler ehil olmayana verildiği zaman kıyameti bekleyin. Hz. Muhammed
EVLİLİK:
Mükemmel bir kadın buluncaya kadar evlenlenmeyen bir adamın Allah yardımcısı olsun eğer bulursa Allah daha çok yardımcısı olsun.
EVLİLİK HAYATI:
Dumansız baca, çekişmedik karı koca olmaz. Atasözü

F
FEDAKARLIK:
İçimizden biri köprü olmaya razı olmazsa biz kıyamete kadar bu suyun kıyıklarında bekleriz.
Arif Nihat Asya
Herkes dünyanın nizama girmesini ister, fakat gayreti başkasından bekler.

Tardıeu
FAKİRLİK:
Zenginin ayıbı fukaranın hastalığı meydana çıkmaz. Atasözü
Fakir insan mali az olan değil, arzusu çok olandır. Seneca
FAZİLET:
Bir milletin büyüklüğü, nüfusu çokluğu ile değil, akıl ve fazilet sahibi insanlarının sayısıyla belli olur. Viktor Hugo
G
GÖNÜL KIRMAMAK:
“Bak şu çeşmenin taşı yok, kırma kimsenin kalbini yapacak ustası yok.
“Kalbi mümin ars-i Rahmandır.
Ani yıkmak ziyade tugyandır.

GÜNAH
Günah yasak olduğu acı vermez acı verdiği için yasaktır.
Goethe
Cebiniz delikse onu para ile doldurmanın bir faydası yoktur.
George Eliot
Allah’a isyan edeceğin zaman, Allah ve meleklerin göremeyeceği bir yer ara. Loluman Hakim
GAYRET
Bir çiçekle bahar gelmez ama bir çiçek baharın habercisidir. Atasözü

 

GÜVEN DUYGUSU
Çok güvenirseniz aldanırsınız, ama hiç güvenmezseniz hayatınız azapla geçer.
Atasözü
GÖNÜL
Gönül bir sırça saraydır, kırılırsa yapılmaz. Atasözü
GAYE
Hedefsiz gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez.
Yaşamak için yemeli, yemek için yaşamamalı. Hz. İsa
H
HAYAT
Bir çürük dış gibidir bence bu can çıkmadan sahibine rahat yok. Ferid Kam
HAYA
İbadette riya, kabahatte haya olmaz. Ahmet Vefik Paşa
HAKSIZLIĞA RAZI OLMAMAK
“Eğilenler oldukça dik duranlar olacaktır.”
HAKKINI ARAMAK
Adam aldırma geç git diyemem, aldırırım çiğnerim, çiğnenirim hakkı tutar kaldırırım.
HAYIRLA İŞTİGAL
Kendini hakla meşgul etmezsen batıl seni istila eder. İ.Şafii
HÜRRİYET
Camiler serbest ama bütün yollar yasak. Onlar meydana hakim bizse camide tutsak. N.Fazıl
HAKKA İTTİBA
Davamız hayata uymak değil hayatımızı. Hakka uydurmaktır. N.Topçu
HİLİM
Allah’a sığın suhs-ı halimin gazabından, zira yumuşak huylu atın tekmesi pektir.
Ziya Paşa
HOŞGÖRÜ
Elif okuduk ötürü, Pazar eyledik götürü. Yaradılmışı hoş gör, yaratandan ötürü.
Yunus Emre
Kusursuz dost arayan, dostsuz kalır. Mevla’na
HİKMET
Hikmetli sözler, tuşa işlenen nakış gibidir. Atasözü
HATA
Gömleğin ilk düğmesi yanlış ilklenince öbürleri de yanlış gider. Çiyor. Bruno
HADDİNİ BİLMEK
Tayfanın akıllısı geminin dümeninden uzak durur. Atasözü
HASTALIK
Sebi Yeldayı muvakkitler, müneccimler ne bilir, müptelayı güm’a sor kim, geceler kaç saattir. Şeyh Sadi
HİCRET
Hicretin en faziletlisi , Allah’ın sevmediği şeyleri terk etmendir. Hz.Muhammed
İ
İBADET
Ey bütün gece sabaha kadar uyuyan zavallı, yarın yatacağın karanlık toprağa da bir kandil yak. Feriduddun Attar
İnandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.
Hz. Ömer
İNSAN
“Bir ağaçtan hem helaya kürek hem camiye direk olur.”

 

“İnsan vücudu ya bir güle aşık olmuş bülbülün kafesidir.Ya da içinde beygirlerin tepiştiği bir ahır.” Hz. Ebubekir
İnsan ile insan arasında fark vardır. Bir demirden hem nal hem de kılınç yaparlar. Nizamı
İNSANLARLA GEÇİNEBİLMEK
“Herkesin dudak büküsü cezaların en korkuncudur.” Balzac