Hadis LiteratürüHadis Literatürü, M. Cafer Kettanı; İz Yayıncılık.
Hadis Ricali, Hadis İlimleri ve Kaynakları, Fatih Yayınları
Hadis Tarihi, Ekrem Ziya Umeri, Esra Yayınları
Hadis Tarihi, Talat Koçyiğit
Anahatları İle Hadis, İsmail Lütfi Çakan
Hadis Araştırmaları, Tarih, Usul, Tenkid, Yorum, Selahattin Polat, İz Yay.
Hadis İstilahlarının Doğumu, Gelişimi, Hicri İlk Üç Asır, Ahmet Yücel, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları
Hadis İlimleri ve Hadis İstilahları, Şubhi Eş-Salih, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları
Hadis İlimleri ve Hadis Tarihi, Ali Osman Koçkuzu, Dergah Yayınları
Edebi Ve İlmî Açıdan Hadis, İbrahim Bayraktar, Işık Yayınları
Endülüs’de Hadis ve İbn Arabî, İnsan Yayınları,
İçtihad ve Taklid Çerçevesinde Nassin Uygulanışı, Muhammed Senüsî, İnsan Yayınları
İlk Devir Hadis Edebiyatı ve Peygamberimiz’in Hadisleri’nin Tedvin Tarihi (H. 1-150 – M. 622-757), Muhammed Mustafa El-Azamî, İz Yayıncılık
Mevzu Hadisler (Sened ve Metin Yönüyle), Abdülfettah Ebû Güdde, İnsan Yayınları
Nubuvvet Pınarından 40 Hadis, İmam Nevevî, Marifet Yayınları
Şah Veliyyullah Dihlevî’den Günümüze Pakistan ve Hindistan’da Hadis Çalışmaları, Halid Zaferullah Duadî, İnsan Yayınları
Tasavvufî Hadis Şerhleri ve Konevî’nin Kırk Hadis Şerhi, Hasan Kamil Yılmaz, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları
Tefsir ve Hadis Usulünün Bazı Meseleleri, M. Tayyip Okiç, Nun Yayıncılık,
Hucciyyetu’s-Sünne Sünnetin Delil Oluşu, Abdülganî Abdülhalık, Şule Yayınları
Hz. Peygamber’in Semâili, İbrahim Bayraktar, Seha Nesriyat
Kur’an Ve Sünnet Üzerine (Makaleler), Hikmet Zeyveli, Bilgi Vakfı Yay.
Sünnetin İslam’daki Yeri, İmam Suyûtî, Ümran Yayınları