Ravi Sahabiler Ve Hadis Sayıları


RAVİ SAHABİLER
Yaklaşık 110 bin sahabiden hayatları hakkında bilgi bulunan sahabe sayısı 15 bin civarındadır. Bunlardan yaklaşık 1500 kadar sahabiden hadis gelmiştir. Bu sahabilerden de 7 kişi (mükşirun)kendilerinden en çok hadis gelenlerdir. İbn Hazm'in Süleymaniye Kütüphanesinde yazması bulunan Kitabu'l-Adad adlı eserinde, Baki b. Mahled'in Müsnedinde yer alan sahabiler ve hadis sayıları verilmiştir. Bu eser üzerine yaptığımız tahkik sonucunda Baki b. Mahled'in eserinde yer alan 1002 sahabi ve kendilerinden rivayet edilen tekrarlı hadis sayıları aşağıda alfabetik sıraya göre sunulmaktadır.

‘Âbis et-Teymî 3 hadis
‘Akkâf b. Vedâ‘a 4
Âmir b. Âiz 1
Âmir er-Râmî 1
Âsim b. Adıy 6
‘Ubeyd b. Hâlid 3
‘Ukbe b. el-Hâris 7
‘Ürve el-Bârikî 13
‘Üveymir b. Eskar 6
..... Mevla Rasûlillah (a.ş) 3
‘Üveym b. Sâide 7
Abbâd b. Sürahbîl 1
Abbâs b. Mirdâs 4
Abbad 2
Abdân b. Âmir b. Üneys 1
Abdulhumeyd Ebû Amr 1
Abdullah b. Âmir 1
Abdullah b. ‘Utbe 1
Abdullah b. Abbas 1660
Abdullah b. Abdullah b. Ubey b. Selûl 3
Abdullah b. Abdurrahman 1
Abdullah b. Adıy 2
Abdullah b. Adıy 1
Abdullah b. Ammâr 1
Abdullah b. Amr b. el-Aş 700
Abdullah b. Atîk 1
Abdullah b. Büşr 50
Abdullah b. Cafer 25
Abdullah b. Cerad 20
Abdullah b. Cubeyr el-Huzâ‘i 1
Abdullah b. Ebû Habîbe 3
Abdullah b. Ebû Evfa 95
Abdullah b. Ebû Bekir 1
Abdullah b. Ebû Bekir veya kardeşi 1
Abdullah b. Ebû Sufyân 1
Abdullah b. Ebû Umeyye 1
Abdullah b. Ebû Zubâb 1
Abdullah b. Ebû’l-Mütarrif 1
Abdullah b. Ebu’l-Cud’a 3
Abdullah b. el-Cüheym 2
Abdullah b. el-Hâris el-Cez 17
Abdullah b. el-Kurasî 2
Abdullah b. el-Mürka‘ 2
Abdullah b. Erkam 2
Abdullah b. eş-Sâib 7
Abdullah b. eş-Sâib 2
Abdullah b. eş-Sa’dî 1
Abdullah b. Habîb 3
Abdullah b. Hanzale 6
Abdullah b. Hanzale el-Gasîl 2
Abdullah b. Hilâl eş-Sekafî 1
Abdullah b. Kârıb 3
Abdullah b. Ka’b 1
Abdullah b. Kurayz 2
Abdullah b. Mâlik 2
Abdullah b. Mâlik b. Buhayne 27
Abdullah b. Ma’bed 1
Abdullah b. Ma’kıl b. Mükrin 1
Abdullah b. Mesud 848
Abdullah b. Mügaffel 43
Abdullah b. Ömer 2630
Abdullah b. Rebî‘a 1
Abdullah b. Revâha 1
Abdullah b. Sa’d 1
Abdullah b. Sa’d 1
Abdullah b. Sa’dî b. benî Mâlik b. Hasl 3
Abdullah b. Sebre 1
Abdullah b. Selâm 25
Abdullah b. Serciş 17
Abdullah b. Sürahbîl 1
Abdullah b. Ükeym 12
Abdullah b. Üneys 24
Abdullah b. Yezîd el-Ensarî 4
Abdullah b. Zem‘a 1
Abdullah b. Zem‘a 1
Abdullah b. Zeyd 48
Abdullah b. Zubeyr 33
Abdullah el-Müzenî 7
Abdurrahman b. Âiz 2
Abdurrahman b. ‘Udeys 1
Abdurrahman b. ‘Utbe 1
Abdurrahman b. Âyis el-Hadramî 1
Abdurrahman b. Alkame 1
Abdurrahman b. Amr eş-Sülemî 1
Abdurrahman b. Avf 65
Abdurrahman b. Ebû Bekir eş-Sıddık 8
Abdurrahman b. Ebû Akîl 1
Abdurrahman b. Ebu Azze 2
Abdurrahman b. Ebzî 12
Abdurrahman b. el-Ezher 1
Abdurrahman b. Ezher 2
Abdurrahman b. Hasene 4
Abdurrahman b. Katâde 1
Abdurrahman b. Katâde eş-Sülemî 1
Abdurrahman b. Mâlik 1
Abdurrahman b. Müâviye 1
Abdurrahman b. Müâz 1
Abdurrahman b. Osman et-Teymî 1
Abdurrahman b. Safvân 4
Abdurrahman b. Sebre 1
Abdurrahman b. Şemura 14
Abdurrahman b. Senne 1
Abdurrahman b. Sibl 14
Abdurrahman b. Ya’mer 3
Adıy b. Adıy 2
Adıy b. Amîra 10
Adıy b. Hâtim 66
Adıy b. Zeyd 1
Adıy el-Cüzâmî 1
Aişe bint Ebu Bekir 2210
Aişe bint Kudâme 2
Akîl b. Ebû Tâlib 6
Ali b. Ebû Tâlib 586
Ali b. Şeybân 7
Ali b. Talk 3
Alkame b. el-Hüveyris 1
Alkame b. Nadle 1
Alkame bi Ramse el-Bekrî 1
Ammâr b. ‘Ubeyd 1
Ammâr b. Evs 1
Ammâr b. Yâsır 62
Ammar b. Za’kera 1
Amr b Süleym 1
Amr b. Âmie b. et-Tufeyl 1
Amr b. Abese 38
Amr b. Avf 62
Amr b. Ebû Seleme 12
Amr b. Ebû Akrab 1
Amr b. Ebû Amre 1
Amr b. Ebû Habîbe 1
Amr b. el-Ahvaş 2
Amr b. el-Aş 39
Amr b. el-Hâris 1
Amr b. el-Hamik 11
Amr b. Gaylân 2
Amr b. Hârice 8
Amr b. Hazm 5
Amr b. Hubsî 1
Amr b. Hüreys 18
Amr b. Mâlik er-Rüâsî 1
Amr b. Ma’dîkerib 1
Amr b. Murre 1
Amr b. Murre el-Cühenî 1
Amr b. Saîd 1
Amr b. Sa’d 1
Amr b. Se’s 1
Amr b. Umeyye (bir diğeri) 4
Amr b. Umeyye ed-Damrî 20
Amr el-Açlânî 1
Amr el-Bıkâlî 1
Arefe el-Kindî 1
Arfece 7
Aş’aş b. Selâme 1
Atiyye 1
Atiyye el-Cüsemî 1
Atiyye el-Kurazî 3
Atiyye eş-Sa’dî 3
Attab b. Sümeyr 2
Avf b. Mâlik b. Nadle 7
Avf b. Malik 67
Ayız b. Amr el-Müzenî 8
Basra 1
Basra b. Ebû Basra 3
Bedre Ebû Mâlik 1
Berâ’ b. Âzib 305
Berîre Mevlâtu Âişe Üm. mü’müminîn 1
Bervâ bnt Vâsık 1
Beşîr 1
Beşîr el-Eşlemî 1
Beşir b. el-Hasâsiyye 9
Bilâl b. el-Hâris el-Müzeni 8
Bilâl b. Sa’d 1
Bilâl el-Müezzin 44
Bisr 1
Bisr b. Âsim 1
Bisr b. Suhaym 6
bnt Hamza b. Abdulmuttalıb 1
Budeyl b. Verkâ’ 3
Bureyde b. el-Huşayb el-Eşlemî 167
Büşr b. Ebu Ertâh 4
Büşr b. Mihçen 1
Büşra b. Safvân 11
Câbir b. Abdullah 1540
Câbir b. Şemura el-Ensârî 146
Câhime 1
Câriye b. Kudâme 4
Ca’de 3
Ca’de b. Hubeyra 1
Cafer b. Ebû’l-Hakem eş-Sa’dî 1
Cebele b. el-Ezrak 1
Cemîle bnt Selûl 1
Cemre bnt Abdullah el-Yerbûiyye 1
Çerhed el-Eşlemî 8
Cerir b. Abdullah 100
Cevdân 1
Cu‘ayl el-Esca‘î 1
Cubeyr el-Kindî 1
Cudâme bint Vehb 2
Çünâde b. Mâlik 1
Cunade el-Ezdî 3
Cundub b. Abdullah b. Sufyân 43
Cundub b. Seleme b. Selâme b. Vaks 1
Çüveyriye, Ummu’l-mu’minin 7
Dağfel 1
Deylem el-Himyerî 4
Dirâr b. el-Ezver 1
Dihyetu’l-Kelbî 3
Duba‘a bint ez-Zubeyr b. Abdulmuttalıb 11
Dukeyn b. Saîd 1
Durre bint Ebû Leheb 3
Ebû Kuleyb , Büşr b. Cihaş 2
Ebû ‘Azze 3
Ebû ‘Utbe, hüve Ebû ‘İnebe 3
Ebû Abdurrahman el-Cühenî 3
Ebû Ali 5
Ebû Amre 2
Ebû Bekir eş-Sıddîk 142
Ebû Bekre 132
Ebû Berze 46
Ebû Berze 20
Ebû Beşir el-Ensari 4
Ebû Cum‘a 7
Ebû Cubeyre el-Ensarî 4
Ebû Eyyûb el-Ensârî 155
Ebû Hâsim b. ‘Utbe b. Rebia 3
Ebû Hâzim el-Ensari 4
Ebû Huzame 4
Ebû İbrahim 2
Ebû Katâde 170
Ebû Lebîd el-Ensarî 3
Ebû Leyla el-Ensarî 13
Ebû Lübâbe b. Abdülmunzir 15
Ebû Mûsâ el-Eş’arî 360
Ebû Mahzûre 10
Ebû Mucibetu’l-Bâhili 3
Ebû Nemle 2
Ebû Râfi‘ el-Gifârî 2
Ebû Ramse 8
Ebû Reyhâne 9
Ebû Rıfa‘a 2
Ebû Sâbit 2
Ebû Sırma 9
Ebû Şehm 3
Ebû Süreyh 20
Ebû Ubeyde 8
Ebû Ubeyde el-Cerrâh 14
Ebû Umeyye 7
Ebû Vehb el-Cüsemî 6
Ebû Zeyd 3
Ebû Âmir el-Eş’arî 1
Ebû ‘Ukbe 1
Ebû Abdullah 1
Ebû Abdullah el-Enmârî 1
Ebû Abdurrahman el-Fehrî 1
Ebu Abs b. Cebr 5
Ebû Akîl 1
Ebû Akrab 1
Ebû Ali el-Buhayr 1
Ebû Alkame 1
Ebû Amr b. Hafs b. el-Muğîre 1
Ebu Ayyâs ez-Zurakî 6
Ebû Ba’ce Abdullah b. ‘Îsâ 1
Ebu Basra el-Gifari 12
Ebû Beşer el-Has’amî 1
Ebû Bisr eş-Sülemî 1
Ebû Büceyle 1
Ebû Burde b. Kays, Ebû Mûsa el-Eş’arî’nin kardeşi 1
Ebû Burde ez-Zaferî 1
Ebû Cedd 3
Ebû Cihâd 1
Ebu Cüheyfe 45
Ebû Dâvûd 1
Ebû Durr 1
Ebû Ferve 1
Ebû Fesle 1
Ebû Gâdiye 1
Ebû Hâlid Câbir b. ‘Ümeyr 1
Ebû Hâni’ 1
Ebû Hâzim, hüve Mevlâ el-Ensâr 1
Ebû Habîb 1
Ebû Habbe Amr b. Sâbit, Bedrî 3
Ebû Hadred 1
Ebû Hadred 1
Ebû Hallâd 1
Ebû Hallâd el-Ensârî 1
Ebû Hayseme 1
Ebû Hırâs 1
Ebu Humeyd eş-Saîdî 26
Ebû Huşayn 1
Ebu Hüreyre 5374
Ebû Kâhil Kays b. Amr 1
Ebû Katade eş-Sedûsî 1
Ebu Kebse el-Enmarı 11
Ebû Kursafe, Cendere b. Hayşene 1
Ebû Kuteyle 1
Ebû Lâs el-Huzâî 1
Ebu Lübeybe 4
Ebu Mâlik el-Eş’arî 27
Ebû Mûsa Mâlik b. Abâde el-Gâfikî 1
Ebû Manşûr 1
Ebu Meczee: İbn Zâhır 2
Ebu Mersed el-Ganevi 2
Ebû Necîh eş-Sülemî 4
Ebu Rafı, Mevlâ Rasûlillah (a.ş) 68
Ebû Rifâ‘a 1
Ebû Ruhm 4
Ebû Sûd et-Temîmî 1
Ebû Saîd b. Ebû Fadâle 1
Ebu Saîd b. el-Muallâ 2
Ebu Saîd el-Hudrî 1170
Ebu Sa’d el-Ensarî 3
Ebû Sa’lebe el-Esca‘î 1
Ebu Sa’lebe el-Huşanı 40
Ebû Sabra 1
Ebû Sehl 1
Ebû Sehle 1
Ebû Selâm 1
Ebu Selâme 2
Ebu Selît 2
Ebû Seleme 1
Ebu Selma: Râî Rasulillah (a.ş) 2
Ebu Seyyara el-Mütte‘î 2
Ebû Sufyân b. Harb 1
Ebû Sülemî 1
Ebû Sebîb 1
Ebû Şeybe el-Ensârî 1
Ebu Talha el-Ensari 25
Ebû Ubey 1
Ebû Ubey el-Ensârî 1
Ebû Ubey Ummu Harâm 1
Ebu Umâme el-Bahili 250
Ebu Umame el-Harisi 2
Ebû Umeyye 1
Ebû Used b. Sâbit 1
Ebu Useyd eş-Saîdî 28
Ebû Useyle, Mevlâ Rasulillah (a.ş) 1
Ebu Vâkid el-Leysî 24
Ebû yezîd b. Ebû Meryem 1
Ebû Yezîd el-Mühâribî 1
Ebu Yezid el-Ensari 4
Ebu Zerr el-Gifarî 281
Ebu Züheyr 1
Ebu Züheyr en-Nümeyrî 2
Ebû’d-Dehdâh 1
Ebû’l-‘Alâ’ 1
Ebû’l-Alâ’ el-Ensârî 1
Ebu’l-Ca’d 5
Ebu’l-Ca’d 2
Ebû’l-Erkam 1
Ebû’l-Gavs 1
Ebû’l-Hac eş-Sülemî 1
Ebû’l-Haccâc eş-Sumâlî 1
Ebû’l-Kalb 1
Ebû’l-Kayn 1
Ebû’l-Lahm eş’Sa’dî 1
Ebû’l-Muntefik 1
Ebu’l-Uşarâ’ 2
Ebu’l-Verd 2
Ebu’l-Yeşer 11
Ebû’n-Nadr eş-Sülemî 1
Ebû’n-Numan b. Ebû’s-Şeyh 1
Ebû’s-Sâib 1
Ebu’s-Semh 2
Ebû’s-Senâbil b. Ba’kek 1
Ebu’t-Tufeyl 9
Ebu’d-Derdâ’ 179
Ebu’l-Beddâh 3
Ebu’l-Hamrâ’ 6
Ebu’l-Melîh el-Hüzelî 25
Ebyad b. Hammâl el-Bâhilî 9
ed-Dahhâk b. Kays 1
ed-Dahhâk b. Sufyân 4
el-‘Alâ b. el-Hadramî 4
el-‘Ukaymî 1
el-Abbas b. el-Abdulmuttalıp 35
el-Addâ’ b. Hâlid 3
el-Cârud el-Abdî 4
el-Cehcâh 1
el-Edra‘ el-Eşlemî 1
el-Egarr 3
el-Erkam 3
el-Eşla‘ 2
el-Esved b. Seri‘ 8
el-Eş‘aş b. Kays el-Kindi 9
el-Fâkih 1
el-Fadl b. el-Abbas 24
el-Feletân b. Âsim 6
el-Fırâsî 2
el-Fücey‘ el-Âmirî 1
el-Fürey‘a bint Malik 8
el-Hâdile 1
el-Hâris b. Amr 4
el-Hâris b. Bedel 1
el-Hâris b. el-Hâris 1
el-Hâris b. er-Rıza 2
el-Hâris b. Hazeme 1
el-Hâris b. Hisâm 2
el-Hâris b. Kays 4
el-Hâris b. Kays 2
el-Hâris b. Mâlik 1
el-Hâris b. Müslim el-Hakem 4
el-Hâris b. Nevfel 1
el-Hâris b. Yezid el-Bekri 7
el-Hâris b. Ziyâd 3
el-Hâris b.Bedel 1
el-Haccâc b. ‘İlâ 1
el-Haccâc b. Amr 4
el-Haccac el-Eşlemî 6
el-Hakem b. Amr el-Gifârî 1
el-Hakem b. Hazn 1
el-Hakem b. Ümeyr 14
el-Haris b. Evs 7
el-Harisu’l-Eş’arı 6
el-Hasen b. Ali b. Ebû Tâlib 8
el-Hashâs 2
el-Huşayn 1
el-Hüseyin b. Ali b. Ebu Talib 13
el-İrbâd b. Sâriye 31
el-Ka’ka‘a b. Ebû Hadred 1
el-Mihleb et-Ta’i Ebu Kaysa 11
el-Minhâl 1
el-Misver b. Yezîd 1
el-Misver b. Yezîd 1
el-Muğîre 1
el-Muhacir b. Kunfuz 6
el-Muk’a 1
el-Mukanni‘ 1
el-Muttalıb b. Ebu Vedâ‘a 9
el-Muttalıb b. Rebia 8
el-Muttalıp b. Abdullah b. Hanzab 2
el-Müseyyib, Validu Saîd 7
el-Müstevrid 1
el-Müstevrid b. Seddâd 7
el-Urs b. Amîra 2
el-Velîd b. ‘Ukbe 2
Enes b. Cehhas 2
Enes b. Mâlik el-Eshelî 3
Enes b. Malik 2286
en-Nâbiga 1
en-Numân b. Mukarrin 6
en-Nüvaş b. Sem’ân el-Kılabî 17
er-Rubeyyi bint Muavvız b. Afra 21
Esmâ b. Câriye 1
Esmâ bint Ebu Bekir eş-Sıddîk 58
Esma bint Yezîd b. eş-Seken 81
Esmer b.Müdarris 1
eş-Sâib 22
eş-Sâib 1
eş-Sâib b. Habbâb 1
eş-Sâib b. Hallâd 5
eş-Sâib b. Hallad b. eş-Sâib 1
eş-Sa’b b. Cessâme 16
eş-Samma bint Büşr 3
eş-Selîl el-Esca‘î 1
eş-Sevdâ’ 2
eş-Sümeyte 1
eş-Sunâbihi 14
Esec beni Asr 2
eş-Semmûs bnt en-Numan 1
eş-Şerid 24
eş-Şifa bint Abdullah el-Adeviyye 12
Evs 1
Evs b. eş-Sâmit 2
Evs b. Evs 24
Evs b. Hüzeyfe 2
ez-Zâri‘ 1
ez-Zübeyb 2
ez-Zubeyr b. el-Avvâm 38
Fâtima bint Hubeys 3
Fâtime bint Kays 34
Fatima bint Rasûlullah (a.ş) 18
Ferve b. Müseyk 3
Feyrûz ed-Deylemî 4
Fudale b. Ubeyd 50
Fürât b. Hayyân 2
Gütayf b. el-Hâris 3
Gâlib 1
Güzeyl eş-Şehhâlı 2
Hâlid b. ‘Urfuta 4
Hâlid b. Ebû Hayl 1
Hâlid b. el-Velîd 18
Hâlid b. Saîd 3
Hâlid b. Saîd 1
Hâlid bnt Enes vehiye Um. benî Hazm 1
Hâlid el-Huzâî 3
Hânî’ b. Hâni’ 4
Hârice b. Huzafe 3
Hârise b. Vehb el-Huzâî 6
Hârise b. Vehb el-Huzâî 3
Hârise el-Huzâî 1
Habîb b. Kuveyb b. Huzâfe 1
Habîb b. Mesleme 7
Habîbe bnt Ebû Ticrâh 1
Habbab b. el-Eret 32
Habbe b. Hâlid 1
Haccâc b. Abdullah 1
Hafsa bint Ömer Ummu’l-mu’minîn 60
Hakîm b. Cabir 2
Hakîm b. Hızâm 40
Hakîm b. Muaviye 3
Hakîm b. Sa’d el-Müzenî 2
Halid b. Hali 3
Hamel b. en-Nâbiga 2
Hamne bnt Cahs 1
Hamza b. Amr el-Eşlemî 9
Hamza b. Ebû Useyd 1
Hansâ’ bint Hızâm 8
Hanzala eş-Sedûsî 1
Hanzale b. Hüzeym 3
Hanzale el-Kâtib 8
Hanzale el-Useydi 3
Harâm b. Müâviye 1
Harese b. el-Hâris 1
Harmele 3
Harmele el-Anberî 1
Hassân b. Ebû Câbir eş-Sülemî 1
Hassân b. Sâbit 1
Hatîçe Ummu’l-Mu’minîn 1
Havlî 1
Havle bint eş-Sâmir 2
Havle bint Hakîm 15
Havle bint Kays 8
Havle bnt eş-Sâmit 1
Havt b. Abdulüzzâ 1
Havvâ 1
Hayre İmrae Ka’b b. Mâlik 1
Hebbâr b. Sayfi 3
Herem b. Hüneys 1
Hezzal 4
Hibbân b. Buh 1
Hilâl 1
Hind b. Ebû Hâle 1
Hisâm b. Amir 9
Hisâm b. Fudeyk 1
Hisâm b. Hakîm b. Hızâm 6
Hisâm b. Hüneys 1
Hüçeyr b. Beyân 1
Hücr el-Mederî 1
Hufaf b. Îmâ’ 5
Hüraym b. Fâtık 10
Hüveylid b. Salebe b. Mâlik 5
Hüzeyfe b. el-Eşîd el-Gifârî 13
Hüzeyme b. Cüz’ 1
Hüzeyme b. Ma’mer 1
Hüzeyme b. Sabit Zu’s-şehadeteyn 38
Hubeyb b. Mügfil 1
Hüneyd b. Hâlid el-Huzâ‘î 1
İkrâs b. Zueyb 1
İkrime b. Ebû Cehil 1
İmrân b. Huşayn 180
İtbân b. Malik 10
İyad b. Ganem 1
İyad el-Eş’arî 2
İyas b. Abdi’l-Müzenî 2
İbn Âbis 1
İbn ‘Ubâde b. eş-Sâmit 1
İbn ‘Utbe 1
İbn Buhayne 1
İbn Ebû Ümeyra 4
İbn Havale el-Ezdi 18
İbn Kâs 3
İbn Keysân 1
İbn Mirba‘ el-Ensârî 1
İbn Muhaşin, ismuhu Târik 2
İbn Sîlân 1
İbn Sendere 1
İbn Şuayr 2
İbn Ubey ‘Umâra 1
İbn Ümmi Mektum 3
İbn Zeml 1
İbnu’l-Feğva 1
İbnu’r-Ruseym 2
İbnu’s-Şimt 1
İbnu’s-Şeyyâb 1
İyâs 1
İyad b. Himâr el-Mücâşii 30
Kâbûs b. Ebu’l-Meharık 5
Ka’b b. ‘İyaz 2
Ka’b b. Âsim el-Eş’arî 3
Ka’b b. Mâlik 70
Ka’b b. Murra 14
Kab b. Ücre 47
Kabisa b. el-Mühârik 6
Kaşâme b. Züheyr 1
Katâde b. en-Nûmân ez-Zaferi 7
Katade bint Milhan 2
Kayle 1
Kays b. Âiz 1
Kays b. Âsim 4
Kays b. Ebû Gareze 7
Kays b. eş-Seken 1
Kays b. Mahreme 1
Kays b. Sa’d b. ‘Ubâde 16
Kays b. Sehl 1
Kays el-Ca’dî 1
Kays el-Haşhaş 1
Kays el-Huddânî 1
Kebse 1
Kerdem b. Kays 1
Kerdem b. Kemmas 3
Keysân, Mevlâ Rasulillah (a.ş) 1
Kindîr 1
Ks b. Tahfe 7
Kubeyşa b. el-Mühârik 1
Kubeyşa el-Becelî 1
Kudâme b. Abdullah 2
Kurre 22
Kutbe b. Katâde 1
Kutbe b. Mâlik 7
Kuteyle 1
Kudeyr ed-Dabbî 1
Kulsûm 1
Kurz b. Alkame 6
Lakât b. Âmir 24
Lakid b. Sabura 5
Leyla bnt Kânif eş-Sekafiyye 1
Mâlik b. Abdullah 3
Mâlik b. Abdullah el-Ezdî 2
Mâlik b. Atâhiye 1
Mâlik b. Avf el-Kuseyrî 1
Mâlik b. el-Hüveyris 6
Mâlik b. el-Hüveyris el-Leysî 15
Mâlik b. et-Teyhân 1
Mâlik b. Fulân 1
Mâlik b. Hubeyra 4
Mâlik b. Mürâre 1
Mâlik b. Sa’sa’a 5
Mâlik b. Üheymir 1
Mâlik el-Eş’arî 1
Mâlik el-Hashâs 1
Mâlik, hüve Ebû Safvân 2
Mâriye, mevlatuhu (a.ş) 2
Ma’kıl b. Ebû Ma’kıl 2
Ma’kıl b. Sinân el-Esca‘î 5
Ma’kıl b. Yesar 34
Ma’mer b. Abdullah b. Nadle el-Adevi 5
Ma’n b. Yezîd 5
Mahmûd b. er-Rebî‘ 1
Matar b. ‘Ukâmiş 1
Mervân b. Kays 1
Merzûk eş-Saykal 1
Mesûd b. Amr 1
Mes’ade Sâhibu’l-Cuyûs 1
Mesleme b. Mahled 1
Meşrûk b. Vâil 1
Meymûne bint Sa’d 3
Meymûne bint Sa’d 2
Meymûne Ummu’l-mu’minîn 76
Meymûne, mevlâtu Rasulillah (a.ş) 2
Meysere 1
Meysere 1
Mihçen b. el-Edra‘ 5
Mihmer b. Muaviye 1
Mihsan 2
Mihnef b. Süleym 6
Mihrân, Mevlâ Rasulillah (a.ş) 1
Mikdâd 42
Mikdâm Ebu Kerîme 48
mir b. Mesûd 1
mir b. Rebî‘a 1
mir b. Rebia 22
mir b. Rebia 12
mir b. Şehr 1
mir el-Müzenî 1
Mirdâs b. ‘Ürve 1
Mis’ab 1
Misver b. Mahreme 20
Mü‘aykîb 7
Müâviye b. Ebû Sufyan 163
Müâviye b. Hayde 42
Müâz b. Cebel 157
Müâz b. Enes 30
Muavi 4
Muaviye b. Câhime 2
Muaviye b. el-Hakem 13
Muaz b. Afrâ’ 4
Mügire b. Şu’be 136
Muhammed b. Abdullah b. Selâm 1
Muhammed b. Abdurrahman b. Cahs 7
Muhammed b. Amr b. Alkame 1
Muhammed b. Fadâle 1
Muhammed b. Hâtib 2
Muhammed b. Mesleme 16
Muhammed b. Safvân 6
Muhammed b. Sayfî 4
Muharres el-Ka‘bî 3
Muhaysa 3
Mutî‘ 1
Mutî‘ 1
Mücemmi‘ b. Câriye 10
Mücemmi‘ b. Yezîd 1
Mühenned el-Gifârî 1
Munkiz b. Amr 1
Müsacı‘ b. Mesud eş-Sülemi 5
Nâçiye el-Huzâî 1
Nâfi‘ b. Abdulhâris 1
Nâfi‘ b. Abdulhâris 2
Nadle 1
Nasr b. Dehr el-Eşlemî 1
Nasr b. Hazn 6
Nasr eş-Sülemî 1
Nevfel b. Muaviye 9
Nüaym b. en-Nehhâm 2
Nüaym b. Hemmar 10
Nükayra İmraetu’l-Ka’kâ‘ 1
Numan b. Beşir 102
Nubeyse 11
Nükâde el-Esedî 1
Nümeyr el-Huzâ‘î 1
Osmân b. Ebu’l-Aş eş-Sakafî 29
Osman b. Affân 146
Osman b. Hüneyf 1
Osman b. Maz’ûn 4
Osman b. Talha 5
Ömer b. el-Hattâb 537
Ömer-el-Cummaî 1
Râfi‘ b. Amr el-Müzenî 1
Râfi‘ b. Bisr 1
Râfi‘ b. Ebû Râfi‘ 1
Râfi‘ b. Mükeys 1
Rabia b. ‘İbad 5
Rafı b. Arâbe 6
Rafı‘ b. Hadîc 78
Rebî‘a b. el-Hâd 2
Rebah b. er-Rebî‘ 2
Rebia b. Ka’b 12
Rıfa‘a el-Cühenî 2
Rufa‘a b. Râfi‘ 24
Rukayka 1
Ruveybe 4
Ruveyfi‘ b. Sabit 8
Rukane b. Abd Yezîd 4
Sâbit 1
Sâbit b. Dahhak 14
Sâbit b. Ebû Âsim 1
Sâbit b. Kays b. eş-Semmâs 1
Sâbit b. Rufey‘ 1
Sâbit b. Vedîa 2
Sâbit b. Yezîd 1
Sâibe, Mevlâtu Rasulillah (a.ş) 1
Sâlim b.‘ Ubeyd 5
Saîd Abbâd 1
Saîd b. Âmir 1
Saîd b. Ebû Râsid 1
Saîd b. el-Âs 1
Saîd b. Hüreys 3
Saîd b. Sa’d 2
Saîd b. Zeyd b. Nüfeyl 48
Saîd Ebû Abdülaziz 4
Sa’d 1
Sa’d b. ‘Ubâde 21
Sa’d b. Ebû Vakkas 271
Sa’d b. Ebû Zubâb 1
Sa’d b. el-Atvel 1
Sa’d b. İshâk 1
Sa’d: Mevla Ebu Bekir 2
Sa’lebe 1
Sa’lebe 1
Sa’lebe b. Ebû Mâlik 1
Sa’lebe b. el-Hakem 5
Sa’lebe b. Zehdem 1
Sa’sa‘a b. er-Rebî‘ el-Ensârî 1
Sa’sa‘a b. Nâçiye 1
Safiyye bint Şeybe 5
Safiyye, Ummu’l-mu’minin 10
Safvân b. Assâl 20
Safvân b. Mahrame ez-Zuhrî 1
Safvân b. Umeyye b. Halef 13
Sahr b. el-Ayle 1
Sahr el-Gâmidi 2
Sebra b. Mabed el-Cüheni 19
Sebre b. Ebû Fâkihe 1
Şefine 14
Şefine, Mevla Rasûlillah (a.ş) 14
Sehl b. Ebu Haşme 25
Sehl b. Hanîf 1
Sehl b. Hanzele el-Ensarî 3
Sehl b. Hüneyf 40
Sehl b. Sa’d 188
Sehl b. Yûsuf 1
Sehle bint Süheyl 2
Selâme 3
Selâme bnt Ma’kıl 1
Selame 2
Seleme 3
Seleme b. Ekva‘ 77
Seleme b. Kays 1
Seleme b. Kays el-Esca‘î 7
Seleme b. Muhabbik el-Hüzeli 12
Seleme b. Nu‘âym 1
Seleme b. Nüfeyl eş-Sekûnî 5
Seleme b. Sahr el-Beyâdî 7
Seleme b. Selâme b. Vaks 2
Seleme b. Yezîd 6
Seleme el-Hüzelî 2
Selmâ 1
Selmâ, mevlâtu Rasûlillah (a.ş) 7
Selmân 1
Selmân b. Âmir 13
Selmân el-Fârisî 60
Şemura b. Cundeb 123
Şemura b. Fatek 4
Serrâ bnt Nebhân 1
Sevâ b. Hâlid 1
Sevâd b. Amr 1
Sevâde b. er-Rebî‘ 2
Sevban, Mevlâ Rasûlillah (a.ş) 128
Sevde, Ummu’l-mu’minin 5
Sinan b. Sünne 4
Şuhâr el-Abdî 5
Süheyb 31
Şubey‘a el-Eşlemiyye 12
Sufyân b. Abdullah 5
Sufyân b. Ebû Züheyr 5
Sufyân b. Mücîb 1
Sufyân b. Vehb b. Havlânî 1
Süheyl b. el-Beydâ’ 3
Süleym b. Amr b. el-Ahvaş 6
Süleym b. Câbir el-Hüceymi 2
Süleyman b. Sard 15
Sumâme b. Enes 1
Sürâka b. Mâlik el-Cu’sum 19
Sürrak 2
Süveyd 3
Süveyd b. Cebele 1
Süveyd b. en-Nûmân 7
Süveyd b. Hanzale 2
Süveyd b. Hubeyra 3
Süveyd b. Kays 3
Süveyd b. Mukarrin 6
Süveyd el-Ensârî 1
Süveyd el-Ensârî 1
Seddad b. Evs 50
Şekl b. Humeyd 1
Şerîk b. Târik 3
Serrâd 1
Şeybân 1
Şeybe b. Osman 1
Şu’be b. et-Tev’em 1
Sufâ b. Mâti‘ 1
Sümeyr 1
Târik 14
Târik b. Abdullah el-Mühâribî 4
Târik b. Abdullah el-Mühâribî 1
Târik b. Süveyd 1
Târik b. Şıhâb 1
Talha b. Mâlik 1
Talha b. Müâviye 1
Talha b. Ubeydullah 38
Talha eş-Şahîmî 1
Talk b. Ali 14
Talk b. Yezîd 1
Temîm el-Mâzinî 1
Temim ed-Dârî 18
Tih b. el-Hanzaliyye 9
Tu’me bnt Cüz’ 1
Tufeyl b. Şahbera 1
Ubâde b. eş-Sâmit 181
Ubâde b. Kurs 1
Ubeyd b. Amr el-Kılâbî 1
Ubeyd el-Hashâs 1
Ubeyd el-Leysî 1
Ubeyd, Mevla Rasulillah (a.ş) 3
Ukbe b Evs 1
Ukbe b. Amir el-Cüheni 55
Ukbe b. el-Hâris b. Âmir 2
Ukbe b. Mâlik 2
Ukbe b. Mâlik 1
Umâre b. Müdrik b. ‘Ubade 1
Umâre b. Ruveybe 9
Ümeyr 1
Ümeyr b. Âmir b. Mâlik 1
Ümeyr b. Ebû Seleme ed-Damrî 1
Ümeyr el-Abdî 1
Ümeyr el-Leysî 1
Ümeyr, Mevla Ebül-Lahm 10
Ürve 1
Ürve b. Âmir el-Cühenî 1
Ürve b. Müdarras 10
Utbe 2
Utbe b. Abd 28
Utbe b. Gazvan 4
Uyaş b. Ebi Rebî‘a 2
Ubey b. Mâlik 4
Ubeyy b. Ammare 2
Ubeyy b. Ka’b 164
Umeyme 2
Umeyme bint Rukayka 8
Ummu Âmir 1
Ummu Abdullah bint Evs 2
Ummu Abdurrahman b. Târik 2
Ummu Atiyye 40
Ummu Bisr bint el-Berâ’ b. Ma‘rûr 2
Ummu Büceyd 5
Ummu Çed 3
Ummu Cemîle 1
Ummu Cundeb, Vâlidetu Süleym b. Amr 6
Ummu Enes 1
Ummu Eymen 5
Ummu Ferve 1
Ummu Gülsüm 10
Ummu Hâni bint Ebû Tâlib 46
Ummu Hâni’ el-Ensariyye 1
Ummu Habîbe bint Sehl 4
Ummu Habîbe Ummu’l-mu’minîn 65
Ummu Haccâc Sürriyye Emânetehu 1
Ummu Halid bnt el-Esved 1
Ummu Halid, hiye bint Halid 7
Ummu Haram bint Milhân 7
Ummu Hilâl bnt Bilâl el-Eşlemiyye 1
Ummu Hisam bint Hârise el-Ensariyye 10
Ummu Humeyd 1
Ummu İshâk 1
Ummu Kays bint Muhsan 24
Ummu Kebse 1
Ummu Kerdem 4
Ummu Kurz 10
Ummu Leyla 4
Ummu Mâlik 1
Ummu Mâlik el-Behziyye 1
Ummu Ma’bed 2
Ummu Ma’kıl el-Esediyye 10
Ummu Mübessir 10
Ummu Münîb 1
Ummu Nasr 1
Ummu Osman bnt Sufyân 1
Ummu Rûmân 1
Ummu Sa’d 3
Ummu Seleme 378
Ummu Şubeyye 4
Ummu Süleym bint Milhân 14
Ummu Süleyman bnt Hakîm 1
Ummu Sunbüle 1
Ummu Şerîk 1
Ummu Târik 2
Ummu Umâre 2
Ummu Varaka, bintu Abdullah b. el-Hâris 2
Ummu Ziyâd 2
Ummu’d-Derdâ’ 5
Ummu’l-‘Alâ’ 6
Ummu’l-Fadl bint el-Hâris 30
Ummu’l-Hakem 2
Ummu’l-Huşayn 8
Ummu’l-Munzir 4
Ummu’s-Şahbâ’ 1
Ummu’t-Tufeyl İmrae Ubey b. Ka’b 1
Üneys b. Ebû Mersed 1
Üneyse 3
Usâme b. Şerîk 8
Usâme b. Zeyd 132
Useyd b. Hüdayr 18
Useyd b. Züheyr 2
Üzeyne 1
Vâbisa b. Ma’bed el-Esedî 11
Vâil b. Hücr 71
Vahşî b. Harb 4
Vaşile b. Eska‘ 56
Vehb b. Hüzeyfe 2
Ya’lâ b. Siyâbe 1
Ya’lâ el-Âmirî 2
Ya’la b. Umeyye 28
Ya’mür, Hâris b. Sa’d oğullarından 1
Yakub b. Müslim b. Rebâh 1
Yala b. Murre 26
Yezîd b eş-Seken 1
Yezîd b Seçere 1
Yezîd b. Âmir eş-Suvâî 1
Yezîd b. el-Esved 5
Yezîd b. Ne‘âme 1
Yezîd b. Nu‘aym 1
Yezîd b. Sâbit 3
Yezîd b. Seleme 1
Yezîd b. Süreyh 1
Yezîd el-‘Uklî 1
Yunus b. Seddâd 1
Yusuf b. Abdullah b. Selâm 3
Zû Mihmer 6
Zenkel 1
Zerre b. Nevfel 1
Zeyd b. Ebû Evfâ 2
Zeyd b. Erkam el-Ensarî 70
Zeyd b. Hâlid 81
Zeyd b. Hârice 1
Zeyd b. Hârise, Mevla Rasulillah (a.ş) 4
Zeyd b. Sâbit (Bir diğeri) 1
Zeyd b. Sa’ne 1
Zeyd b. Sabit 92
Zeyneb (İbn Mesud’un hanımı) 8
Zeynep bint Ummu Seleme 7
Zeynep bnt Cahs, U.mu’minin 11
Ziyâd b. Câriye 1
Ziyâd b. el-Hâris 4
Ziyâd b. el-Hâris 1
Zuhayr 2
Zu’l-Cûsen 3
Zu’l-Gürre 1
Zu’z-Zevâid 1
Zueyb, Validu Kabisa b. Zueyb 4
Züheyr b. Amr 1
Züheyr b. Osmân 1
Zulyedeyn 2
Zurâre b. Cüz’ 1